ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ συγκριτικής πειραματικής εφαρμογής συσκευής της AIRSTERIL σε ΘΑΛΑΜΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ μονάδας παραγωγής παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της συσκευής ANDROMEDA της AIRSTERIL, ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αυτή η…

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ της AIRSTERIL σε ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ κρεοπωλείων του Σωματείου Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ της AIRSTERIL  ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ Ν.…
Μενού