Συσκευές με φίλτρα CFM, CADR ή HEPA, κανένα από αυτά δεν μπορεί να σας πει πόσο καλά θα λειτουργήσει ένα προϊόν σε περιβάλλον «πραγματικού κόσμου». Στην πραγματικότητα, πολλά προϊόντα με φίλτρα, επεξεργάζονται επανειλημμένα τον ίδιο αέρα, δημιουργώντας μια σφαίρα καθαρού αέρα γύρω από τη συσκευή, αλλά δεν επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα στον υπόλοιπο χώρο.

Επίσης, δεν αναφέρεται επαρκώς το κόστος και η διαδικασία συντηρήσεων των μονάδων με φίλτρα, κάτι που μπορεί να αποτελέσει λόγο διακοπής της χρήσης ή κακής συντήρησής τους.

Για πολλούς λόγους, επιλέγουμε τη μέθοδο της ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ και όχι της φίλτρανσης του μικροβιακού φορτίου.

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο: https://airsteril.co.uk/news-do-filter-systems-work.php

Μενού