Ιατρική μονάδα αποκατάστασης & αναγεννητικής ιατρικής «ΘΕΡΑΠΕΙΑ» 2020

Τοποθέτηση συσκευών και αποστείρωση των χώρων του ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ» του Δρ Χρήστου Γκούμα

Μενού