Διατομεακό τμήμα ημερήσιας νοσηλείας (χημειοθεραπείας) ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ 2020

Τοποθέτηση συσκευών και αποστείρωση αίθουσας αναμονής 9ου ορόφου του ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Χημειοθεραπείες) του ΑΝΘ Θεαγένειο.

Μενού