ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ της AIRSTERIL  ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με αυτή τη συγκριτική εφαρμογή, διαπιστώθηκε ότι η χρήση των συσκευών της AIRSTERIL

  • εξασφαλίζει την απολύμανση του αέρα σε ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης ευπαθών προϊόντων χωρίς να επηρεάζει τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά
  • συμβάλλει σημαντικά στη δραστική μείωση του μικροβιακού φορτίου που προκαλεί αλλοιώσεις
  • συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των τροφίμων, στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους και στην οικονομία της επιχείρησης

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Μενού