Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες
Αποστείρωσης

Είμαστε η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα και η παλαιότερη στην Ευρώπη, που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες απολύμανσης/αποστείρωσης χώρων από το 2015 με το UVMATE – Disinfection Protocol.

Η μέθοδος είναι οικονομική, αποτελεσματική, ασφαλής και απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.

Βήματα

Εξοπλισμός

Η εφαρμογή της μεθόδου απολύμανσης/αποστείρωσης αέρα κι επιφανειών,
πραγματοποιείται με τις κινητές τροχήλατες μονάδες αποστείρωσης υπεριώδους φωτός CRONOS 4 και TALOS T-TYPE και τις μονάδες ΤΙΤΑΝ 1500 & ΟRION PORTABLE, σε κάθε χώρο με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής για την αποτελεσματική αποστείρωση του αέρα και των επιφανειών από λοιμώδη παθογόνα, επικίνδυνα ανθεκτικά μικρόβια και μικροοργανισμούς.

Η συσκευή CRONOS 4 είναι φορητή, ελαφριά, με τέσσερις ισχυρούς λαμπτήρες υπεριώδους φωτός κι έχει σχεδιαστεί για την εξάλειψη βακτηρίων, ιών και μυκήτων στον αέρα και σε σκληρές επιφάνειες. Μπορεί εύκολα να μετακινηθεί από τον ένα χώρο στον άλλο σε γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α.

Η μονάδα TALOS Τ-ΤYPE 120 είναι η νέα τροχήλατη συσκευή αποστείρωσης αέρα κι επιφανειών που χρησιμοποιούμε στην παροχή υπηρεσιών μας. Η τροχήλατη συσκευή TALOS T-TYPE είναι εξοπλισμένη με 3 ισχυρούς λαμπτήρες των 120W ο καθένας και μπορεί να καλύψει επιφάνεια περιμετρικά της συσκευής έως 200 τ.μ.

Διαθέτει αισθητήρες κίνησης και τηλεχειρισμό ώστε να είναι απολύτως ασφαλής για τους χειριστές μας. Κατασκευασμένη με ανακλαστικό υλικό το οποίο αυξάνει την ισχύ των λαμπτήρων έως 40% η TALOS Τ-ΤYPE 120 αυξάνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας και μειώνει τον χρόνο απολύμανσης. Είναι η ιδανική συσκευή για την παροχή υπηρεσιών σε μεγάλους χώρους με αυξημένο μικροβιακό φορτίο.

Οι μονάδες ΤΙΤΑΝ 1500 & ΟRION PORTABLE αποστειρώνουν μεγάλους όγκους αέρα σε σύντομο χρόνο και παράγουν πλάσμα εμπλουτισμένο σε ΟΖΟΝ, ισχυρό οξειδωτικό παράγοντα που ενισχύει το τελικό αποτέλεσμα απολύμανσης με την ταυτόχρονη εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών.

Πρωτόκολλο

Ο σκοπός της εταιρείας μας για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, μας οδήγησε στη δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων εφαρμογών. Παρέχουμε στους πελάτες μας όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση που χρειάζονται ώστε να εντάξουν τα οφέλη από τις συσκευές και τις υπηρεσίες μας στις διαδικασίες, στη διαχείριση κινδύνου και στη Συμμόρφωση στους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των προτύπων ποιότητας που ακολουθούν. Τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες μας ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με όλες τις τρέχουσες αλλαγές και βελτιώσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών οδηγιών. Παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις στα ζητήματα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας από το 2015 ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες στους Επαγγελματίες κι Επιχειρηματίες πελάτες μας. Τα συστήματά μας έίναι μια έμπρακτη, μετρήσιμη και οικονομική προσθήκη στα Εταιρικά Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης, στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, στη Συμμόρφωση σε διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς αλλά και στα Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου.

Μενού