Εξειδικευμένες
Υπηρεσίες
Αποστείρωσης

Είμαστε η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα και η παλαιότερη στην Ευρώπη, που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες απολύμανσης/αποστείρωσης χώρων από το 2015 σύμφωνα με το UVMATE® – Disinfection Protocol.

Η μέθοδος είναι οικονομική, αποτελεσματική, ασφαλής και απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.

Βήματα

Εξοπλισμός

Η εφαρμογή της μεθόδου απολύμανσης/αποστείρωσης αέρα κι επιφανειών,
πραγματοποιείται με κινητές τροχήλατες μονάδες αποστείρωσης υπεριώδους φωτός CRONOS 4  και τις μονάδες ΤΙΤΑΝ 1500 & ΟRION PORTABLE της AIRSTERIL, σε κάθε χώρο με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής για την αποτελεσματική αποστείρωση του αέρα και των επιφανειών από λοιμώδη παθογόνα, επικίνδυνα ανθεκτικά μικρόβια και μικροοργανισμούς.

Η συσκευή CRONOS 4 είναι φορητή, ελαφριά, με τέσσερις ισχυρούς λαμπτήρες υπεριώδους φωτός κι έχει σχεδιαστεί για την εξάλειψη βακτηρίων, ιών και μυκήτων στον αέρα και σε σκληρές επιφάνειες. Μπορεί εύκολα να μετακινηθεί από τον ένα χώρο στον άλλο σε γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α.

Οι μονάδες ΤΙΤΑΝ 1500 & ΟRION PORTABLE αποστειρώνουν μεγάλους όγκους αέρα σε σύντομο χρόνο και παράγουν πλάσμα εμπλουτισμένο σε ΟΖΟΝ, ισχυρό οξειδωτικό παράγοντα που ενισχύει το τελικό αποτέλεσμα απολύμανσης με την ταυτόχρονη εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών.

Πρωτόκολλο

Ο σκοπός της εταιρείας μας για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, μας οδήγησε στη δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων εφαρμογών.

Παρέχουμε στους πελάτες μας όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση που χρειάζονται ώστε να εντάξουν τα οφέλη από τις συσκευές και τις υπηρεσίες μας στις διαδικασίες, στη διαχείριση κινδύνου και στη Συμμόρφωση στους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των προτύπων ποιότητας που ακολουθούν. Τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες μας ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με όλες τις τρέχουσες αλλαγές και βελτιώσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών οδηγιών.

Παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις στα ζητήματα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας από το 2015, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε αξιόπιστες πληροφορίες στους Επαγγελματίες κι Επιχειρηματίες πελάτες μας.

Τα συστήματά μας είναι μια έμπρακτη, μετρήσιμη και οικονομική προσθήκη στα Εταιρικά Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης, στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, στη Συμμόρφωση σε διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς αλλά και στα Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου.

Μενού