Τεχνολογίες

Ο αέρας γύρω μας περιέχει μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς, μύκητες και πτητικές οργανικές ενώσεις. Οι αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές, να μεταδώσουν μολύνσεις και να ευθύνονται για τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών σε ένα χώρο.

Οι μικροοργανισμοί εναποτίθενται σε επιφάνειες από τον αέρα, όπου συνεχίζουν να αναπτύσσονται, μεγεθύνοντας τα προβλήματα οσμών και τον κίνδυνο μολύνσεων. Οι τυπικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης  μπορούν να προσφέρουν μόνο μια προσωρινή λύση. Μόλις καθαριστεί μια περιοχή, οι αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί αρχίζουν αμέσως να καθιζάνουν, αποικίζοντας εκ νέου τις επιφάνειες και αυξάνοντας τα προβλήματα. Με λίγα λόγια, δεν στοχεύουν την πηγή του προβλήματος.

Η τεχνολογία AIRsteril αλλάζει όλα αυτά…

UVC light

Η απολύμανση/αποστείρωση με UVC light, είναι ένα μία αποτελεσματική, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος. Η UVC λειτουργεί βάσει της αρχής της παραγωγής φωτός γύρω από το μήκος κύματος των 254nm. Η ακτινοβολία σε αυτό το μήκος κύματος, καταστρέφει κάθε μικροοργανισμό προσβάλλοντας απευθείας το DNA του. Η απολύμανση/αποστείρωση με UVC Light είναι μια τεκμηριωμένη επιστημονικά μέθοδος που χρησιμοποιείται επί πολλές δεκαετίες για την καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα και τις επιφάνειες.

Φωτοκαταλυτική
Οξείδωση (PCO)

Η UVC αντιδρά με τον καταλύτη που βρίσκεται εντός των συσκευών (Ti02) για να σχηματίσει εξαιρετικά δραστικές αλλά βραχύβιες οξειδωτικές ρίζες (OH) οι οποίες διασπούν τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και κάθε αιωρούμενο μολυσματικό παράγοντα. H τεχνολογία μας είναι αποτελεσματικότερη στην εξουδετέρωση των παθογόνων, από οποιοδήποτε φίλτρο HEPA διότι επιτυγχάνει ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ και όχι φίλτρανση των παθογόνων και των VOCs.

Ελεγχόμενη
παραγωγή
όζοντος

Στις συσκευές μόνιμης λειτουργίας, μπορεί να προστεθεί η παραγωγή ελεγχόμενων ποσοτήτων όζοντος (με την χρήση ειδικού λαμπτήρα εντός της συσκευής), ΜΟΝΟ σε χώρους όπου απαιτείται (WC, κλειστά κολυμβητήρια, μονάδες παραγωγής τροφίμων, χώροι επεξεργασίας απορριμμάτων κλπ.) και πάντα κάτω από τα αυστηρά όρια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το όζον που παράγεται από τους ειδικούς λαμπτήρες φτάνει πιο δυσπρόσιτα σημεία και εξουδετερώνει παθογόνα σε αέρα και επιφάνειες προκαλώντας βλάβη στα κυτταρικά τοιχώματά τους με αποτέλεσμα την εξάλειψή τους.

Με την ποιότητα
και την εγγύηση

Μενού