Τεχνολογίες

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας ανέδειξαν τις τεχνολογίες μας ως τις πλέον αποτελεσματικές στον περιορισμό της αερογενούς μετάδοσης του ιού, (όπως και των περισσότερων παθογόνων που αντιμετωπίζονταν με επιτυχία εδώ και δεκαετίες).

Γι αυτό τον λόγο αρμόδιοι διεθνείς φορείς (ASHRAE, REHVA, CDC) συστήνουν τη χρήση τους (κατόπιν οδηγιών από αξιόπιστους επαγγελματίες και πιστοποιημένους κατασκευαστές) για τη δραστική μείωση του μικροβιακού φορτίου σε αέρα κι επιφάνειες κλειστών χώρων.

UVC light

Η απολύμανση/αποστείρωση με UVC light, είναι ένα μία αποτελεσματική, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος. Η UVC λειτουργεί βάσει της αρχής της παραγωγής φωτός γύρω από το μήκος κύματος των 254nm. Η ακτινοβολία σε αυτό το μήκος κύματος, καταστρέφει κάθε μικροοργανισμό προσβάλλοντας απευθείας το DNA του. Η απολύμανση/αποστείρωση με UVC Light είναι μια τεκμηριωμένη επιστημονικά μέθοδος που χρησιμοποιείται επί πολλές δεκαετίες για την καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών στον αέρα και τις επιφάνειες.

Φωτοκαταλυτική
Οξείδωση (PCO)

Η UVC αντιδρά με τον καταλύτη που βρίσκεται εντός των συσκευών (Ti02) για να σχηματίσει εξαιρετικά δραστικές αλλά βραχύβιες οξειδωτικές ρίζες (OH) οι οποίες διασπούν τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και κάθε αιωρούμενο μολυσματικό παράγοντα. H τεχνολογία μας είναι αποτελεσματικότερη στην εξουδετέρωση των παθογόνων, από οποιοδήποτε φίλτρο HEPA διότι επιτυγχάνει ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ και όχι φίλτρανση των παθογόνων και των VOCs.

Ελεγχόμενη
παραγωγή
όζοντος

Στις συσκευές μόνιμης λειτουργίας, μπορεί να προστεθεί η παραγωγή ελεγχόμενων ποσοτήτων όζοντος (με την χρήση ειδικού λαμπτήρα εντός της συσκευής), ΜΟΝΟ σε χώρους όπου απαιτείται (WC, κλειστά κολυμβητήρια, μονάδες παραγωγής τροφίμων, χώροι επεξεργασίας απορριμμάτων κλπ.) και πάντα κάτω από τα αυστηρά όρια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το όζον που παράγεται από τους ειδικούς λαμπτήρες φτάνει πιο δυσπρόσιτα σημεία και εξουδετερώνει παθογόνα σε αέρα και επιφάνειες προκαλώντας βλάβη στα κυτταρικά τοιχώματά τους με αποτέλεσμα την εξάλειψή τους.

Active
Electric Field
Disinfection

Η τεχνολογία βασίζεται σε μια φυσική μέθοδο καταστροφής μικροοργανισμών που ονομάζεται Ηλεκτροδιάτρηση Κυτταρικής Μεμβράνης. Η ηλεκτροδιάτρηση είναι μια τεχνική, στην οποία ένα ηλεκτρικό πεδίο χρησιμοποιείται για την δημιουργία πόρων στις κυτταρικές μεμβράνες. Η ηλεκτροδιάτρηση χρησιμοποιείται ευρέως για την εισαγωγή ξένου DNA στα κύτταρα μικροοργανισμών και ιών. Σε αυτήν την περίπτωση, μιλάμε για ηλεκτροδιάτρηση σε υγρό μέσο. Η τεχνολογία Potok είναι η πρώτη που εφαρμόζει ηλεκτροδιάτρηση στον αέρα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση των παθογόνων στον αέρα σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με την ποιότητα
και την εγγύηση

Μενού