Η UVC ήταν ανέκαθεν αποτελεσματική έναντι των coronaviruses.

Πρόσφατες έρευνες από μεγάλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς

αναφέρουν ότι η UVC είναι αποτελεσματική και έναντι του στελέχους SARS-CoV-2.

‘Εχουμε στη διάθεσή σας όλη τη σχετική βιβλιογραφία/αρθρογραφία.

Από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) και το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας των ΗΠΑ (NIOSH) για την αποτελεσματικότητα της (Publication 2009-105 March 2009, Basic Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare Settings ).

https://www.uvdi.com/wp-content/uploads/2020/03/News-Release-Mar2020_MKTFM-453-Rev-A-1.pdf
“CDC recommends the use of Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) as one of the effective technologies to minimize the spread of airborne microorganisms. “

http://www.iuva.org/COVID-19
“The International Ultraviolet Association (IUVA) believes that UV disinfection technologies can play a role in a multiple barrier approach to reducing the transmission of the virus causing COVID-19, SARS-CoV-2, based on current disinfection data and empirical evidence. ”

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/si_a19_ch62uvairandsurfacetreatment.pdf
“Recent studies that have used natural ventilation and UVC have shown that upper-air UVC is an effective, low-cost intervention”

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-china-uv-light-disinfect-buses-lifts-banknotes-12535916
– Από σειρά full scale studies και επίσημων δημοσιεύσεων όπως

Efficacy of ultraviolet germicidal irradiation of upper-room air in inactivating airborne bacterial spores and mycobacteria in full-scale studies

(PengXua, Jordan Pecciaa, Patricia Fabiana, John W. Martynyb, Kevin P. Fennellyc, Mark Hernandeza, Shelly L. Millerd,*

Received 1 February 2002; received in revised form 14 September 2002; accepted 28 September 2002

Evaluation of a Methodology for Quantifying the Effect of Room Air Ultraviolet Germicidal Irradiation on Airborne Bacteria

(Shelly L. Miller & Janet M. MacHer) Published online: 30 Nov 2010

Experimental and numerical study of the performance of upper-room ultraviolet germicidal irradiation with the effective Z-value of airborne bacteria

(Yi Yang, Alvin C. K. Lai, R. Y. C. Kong & Qihong Deng) Accepted author version posted online: 24 May 2017. Published online: 06 Jun 2017.

Μενού