Συνεργαστήκαμε με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, για την διεξαγωγή επιπλέον μελέτης της ασφάλειας της ειδικής συσκευής HELIOS τύπου Upper Room της AIRSTERIL.

Ευχαριστούμε τους καθηγητές κο Α. Σιούντα και κο Ε.Παπαναστασίου, για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα:

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ UPPER ROOM ΑΠΘ

Μενού