ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της συσκευής ANDROMEDA της AIRSTERIL, ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αυτή η συγκριτική πειραματική μελέτη έγινε με σκοπό τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών UVC light, PCO, και ελεγχόμενης παραγωγής όζοντος, αλλά και της συγκεκριμένης συσκευής ANDROMEDA της AIRSTERIL, στο δραστικό περιορισμό του μικροβιακού φορτίου, σε πραγματικές συνθήκες, μέσα σε θαλάμους ωρίμανσης/ ψύξης παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μενού